Bokningsförfrågan
 
Observera att bokningen ej är gällande förrän ni mottagit en skriftlig bekräftelse via e-post från mig 
 

Villkor för att hyra kanot

 • All paddling sker på egen risk och simkunnighet är ett krav
 • Minst en deltagare skall vara myndig
 • Flytväst skall bäras av samtliga i kanoten under färd
 • Vid förseningar ska uthyraren meddelas snarast
 • Om skada eller förlust uppstår på kanot och annan utrustning är hyresmannen ersättningsansvarig
 • Uthyraren har inga försäkringar som skyddar kunden
 • Kanot och utrustning skall återlämnas väl rengjord
 • Kanot hämtas och lämnas på uthyrarens släp
 • Vid lämning och/eller hämtning vid annan plats än Kanalhuset, Lastageplatsen eller Lillö tillkommer en extra kostnad vid uthyrning av en kanot
 • Efter återlämnandet kontrolleras kanoter och utrustning av uthyraren innan den hyrs ut igen
 • Betalning erläggs innan hyrestiden börjar
 • ID-handling skall uppvisas före uthyrningen
Godkännande av ovanstående villkor ska skrivas under av hyresmannen innan hyrestiden börjar